Đảng cho ta mùa xuân

Lưng trâu em ngồi thổi sáo
No nê - bê nghé múa cười
Mùa xuân của lúa ngô khoai
Ngô đứng, khoai nằm đón nắng

Lúa xanh vây quanh cò trắng
Mùa xuân cỏ hoa làm duyên
Tép tôm mở hội đua thuyền
Diện đủ màu sắc dạo phố
Đào mai quât hồng hớn hở
Mùa xuân Đảng, Bác cho ta
Chia phần xuân đến từng nhà
Đói nghèo lùi xa. Tự do độc lập
Ấm lo hạnh phúc. Đổi mới mạnh giầu
Tự hào dân ta: Được ngẩng cao đầu
Mùa xuân thiên nhiên trôi mau
Đảng cho mùa xuân vĩnh viễn
Việt Nam hãnh diện năm châu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét