Có chúng tôi

Ai lần đầu
Xa gia đình, xa  những người thương mến
Có thấy lòng xao xuyến bâng khuâng?
Đồng chí hỏi tôi? "Nhớ nhà không?"
Nhớ lắm chứ, nhớ gia đình làng xóm

Nhớ mái rạ, bờ tre, nắng chiều nhuộm thắm
Nhớ vườn rau, đồng lúa, bến sông.
Nhưng lớn lên - tình ta rộng mênh mông.
Theo bước Đảng, lên biên cương đứng gác
Gió núi, sương khuya, mưa rừng, trăng bạc
Có chúng tôi người lính trẻ sẵn sàng
Yêu biên cương như yêu xóm, yêu làng
Yêu cây súng như yêu người hò hẹn

Tắm gội gió sương màu da nắng rám
Vượt đỉnh tai mèo chân cứng đá mềm
Súng chắc tay tuần tiễu đêm đêm
Đất nước chưa yên. Bọn giăc Mỹ cuồng điên
Còn lăm le gây tội ác.
Miền Nam yêu thương đang vùng lên giết giặc
Có chúng tôi thường trực đêm ngày
Tổ quốc đâu cần, có chúng tôi ngay.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét