Nhớ

Mong thư
Nhớ nhà
Đường xa
Rừng vắng
Tĩnh lặng
Hồn tôi
Bồi hồi
Bốc lửa
Thương nhớ
Quê hương.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét