Mướp đắng

Cũng leo dàn - từ đất
Trải mưa nắng dạn dày
Em đắng - lòng chân thật
Như tình đời thẳng ngay
Chữa lành muôn bệnh tật
Dâng cho đời hương say

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét